EasyRecycle logo
EasyRecycle logo mobil

Vores serviceområder

Har du styr på Reuse,
Reduce, Recycle?

Vi kan hjælpe dig med at forstå de 3 begreber indenfor brugt IT-udstyr og meget mere samt hvorfor det er vigtigt for din virksomhed at tage stilling til netop disse 3 emner. Vi kan hjælpe din virksomhed med håndteringen af jeres udfaset IT og meget mere.

Vi er eksperter på disse områder

Vores serviceområder

Reuse EasyRecycle

Reuse

Vores forretningsmodel bygger på tanker bag den cirkulære økonomi, da der er tale om at udnytte udstyret så meget som muligt på markedet, samt genbruge alle de enheder der har et potentiale for at gøre nytte hvor det er giver mest mening. Vi vil i den forbindelse gøre vores bedste for at indhente den højeste pris i markedet på udstyret.

Reduce EasyRecycle

Reduce

EasyRecycle kan med sin ISO14001 certificering varetage miljøledelsen af alle opgaver og fritage kunden for opgaven med miljørigtig bortskaffelse af forældet udstyr, som ikke kan genbruges. Vi arbejder hver eneste dag på at forbedre vores miljøpræstationer, så vi er med til at passe på miljøet.

Recycle EasyRecycle

Recycle

Sortering af udstyr, med henblik på genanvendelse, udfaset enheder neddeles i fraktioner Bliver videre leveret til vores nøje udvalgte aftagere. Aftagere vælges på baggrund af deres miljøpolitikker og markedsværdi af udstyret aftager kun inden for europas grænser.

Datasikkerhed EasyRecycle

Datasikkerhed

Datasikkerhed er en af grundstenene hos EasyRecycle. Vi blev tilbage i 2017 ISO27001 certficeret i Informationssikkerhed. Hele vores setup er topsikret og ISO-certificeret lige fra afhentning og opbevaring af udstyr til datasletning hvor vi overholder sletningsstandarden NIST 800-88R1. Herudover gennemgår en uvildig revisor hvert år EasyRecycle med det formål at udarbejde en ISAE3000 Type II erklæring.

Ingen bliver sat i kasser

Den tilpassede løsning

Nok er vi specialister i ovenstående emner men ingen bliver placeret i kasser og heller ikke dig. Vi tilpasser en løsning specifikt til dig og din virksomhed. Kontakt os for at høre nærmere.

Valget af EasyRecycle

Hvorfor skal du vælge os?

Den gode Relation

Den gode dialog

Relation

Vores forretning bygger på den gode dialog og relation til vores kunder og samarbejdspartnere. Vi ligger stor Vægt på nærvær og mener nøglen til det gode og trygge samarbejde for kunden dannes igennem den nærhed vi kan give kunden ved altid at være til stede, enten på tlf., mail eller ved personligt fremmøde. Vi sætter en ære i at tage det første skridt imod den gode relation, så vi sikrer os, at vores samarbejde kommer rigtig godt fra start.

Vores kompetencer

Certificeret medarbejdere

Kompetencer

Vores kompetencer favner bredt. Vi er både ISO27001 og ISO14001 certificeret, samt Indehaver af ISAE 3000 type 2 erklæring. Vi har 100% dedikerede medarbejdere i alle afdelinger som hver især har deres spidskompetencer. Vi dygtiggøre os i takt med udviklingen i markedet og hos vores kunder. For på den måde at kunne tilbyde vores kunder den bedste, sikreste og mest miljøbevidste løsning på behandling af brugt elektronisk udstyr.

Bæredygtighed

Vi tænker grønt

Bæredygtighed

EasyRecycle identificerer, håndterer, og i det hele taget implementerer de nødvendige kontrollerer og sætter mål for miljøpolitikken i hele virksomheden. Med dette signalerer EasyRecycle samtidig sin deltagelse i den grønne omstilling og ønsket om, at blandt andet bortskaffelsen af udtjent it-udstyr sker på en miljørigtig måde. EasyRecycle bygger sin viden og forretning med bæredygtighed som en af grundstenene og fortsætter denne rejse de næste mange år.

Lad tallene tale...

EasyRecycle i tal

0

Antal medarbejdere

0

Processeret udstyr i KG pr. md.

0

Antal afhentninger pr. md.